Sekretarya Nedir?

sekreta’rya), Fransızca secrétariat

1. Genel sekreterler tarafından yönetilen kurumlarda yönetim merkezi.

2. Bir konferansın kayıt, yönetim ve yazı işlerinin yürütüldüğü birim.

3. Bir kurum veya partide programlanmış ve rutin işlere ait süreçlerin yönlendirilmesinin, sevk ve idaresinin yapıldığı bölüm.

4. Bir şirkette sekreterlerin ve resepsiyon görevlilerinin oturduğu bölüm.

5. Yönetici asistanlığı.

Referans: https://sozluk.gov.tr/?kelime=SEKRETERYA